Neem contact op: (038) 385 51 61

Blog: Onze drive + BIM = bedrijfsproces²

Auteur: Hendrik Eikelenboom / 12 juli 2019

Wie herkent het niet? Te veel projectdocumenten, tegenstrijdigheden van gegevens, ongecontroleerde informatiestromen, enz. De bouwwereld is er aan gewend geraakt dat het zo gaat. Onze ambitie is dat dit snel verleden tijd wordt. Daarom zetten wij vol in op BIM en niet op 3D, een wezenlijk verschil. Al is 3D onlosmakelijk aan BIM verbonden en is 3D een gevolg van BIM.

Waarom geen 3D maar BIM? 3D gaat over geometrie, BIM gaat over data. `s Werelds meest waardevolle bron is niet langer olie, maar data. Dit gekoppeld aan 3D geeft de mogelijkheid om de bedrijfsprocessen te optimaliseren en faalkosten drastisch te reduceren. Daarom staan we aan de vooravond van grote veranderingen in projectstructuren en documentstromen, gerelateerd aan de bedrijfsprocessen. Het uitrollen over de processen vindt stapsgewijs plaats. Op dit moment ligt onze focus op de inkoopprocessen. Geweldig om te zien hoe collega`s vanuit drive en enthousiasme  elkaar opleiden en trainen. Het BIM model krijgt een centrale plaats in het inkoopproces. Daarvoor moet alle data centraal en optimaal bereikbaar zijn. Om dit te realiseren is een BIM basis van groot belang. Data moet eenduidig, betrouwbaar, actueel en deelbaar zijn. Afspraken daarover en consequentheid is het fundament onder het BIM model en de ontwikkeling daarvan. We juichen daarom de ontwikkelingen van ILS Ontwerp & Engineering van harte toe. We zijn enthousiast over de grote belangstelling en behoefte daarvoor.

De ILS O&E zal voor de volgende groeispurt zorgen in BIM samenwerkingen. Nieuwsgierig geworden? Houd onze blogs in de gaten. Wilt u mee doen en samenwerken in de BIM ontwikkeling? Neem contact met mij op.

Menu