"“Groothuis Bouwgroep snapt wat onze bewoners nodig hebben om prettig te wonen.”"

Oosterlandenhof | Philadelphia Zorg

  • Opdrachtgever: Philadelphia Zorg
  • Plaats: IJsselmuiden
  • Jaar oplevering: 2018
  • Architect: Bureau Bos
  • Zorg
  • Nieuwbouw

De locatie Oosterlandenhof in IJselmuiden is een prachtige locatie waar nieuwbouw is gerealiseerd door Groothuis Bouwgroep voor ernstig meervoudig beperkte mensen en ouderen met een intensieve zorgvraag. Hier wonen 54 cliënten in 6 woongroepen. In de Hofstede wordt dagbesteding aangeboden. Dit is ook voor cliënten die niet wonen op de Oosterlandenhof. Het terrein waar de verschillende gebouwen zich bevinden is voor de cliënten zo ingericht dat zij veilig kunnen bewegen en vooral kunnen ontdekken en ervaren. Zo is er onder andere een beweeg- en beleeftuin rondom de locatie.

“Groothuis Bouwgroep snapt wat onze bewoners nodig hebben om prettig te wonen.”