"Binnen een jaar nieuw bouwen én uitbreiding"

Hoornbeeck College

  • Opdrachtgever: College van bestuur Hoornbeeck
  • Plaats: Kampen
  • Jaar oplevering: 2015
  • Onderwijs
  • Nieuwbouw

In 2014 heeft Groothuis de nieuwe school gebouwd. Al snel bleek dat de nieuwe school veel leerlingen trok, waardoor het gebouw binnen de korste keren te klein werd. Binnen een jaar na oplevering van de nieuwbouw is de school alweer uitgebreid met 10 lokalen.

Binnen een jaar nieuw bouwen én uitbreiding