Een onbezorgd bouwproces

Bij Groothuis Bouwgroep bouwen we aan het werkplezier, het woongenot, de toekomst van huidige en toekomstige gebruikers. Die toekomst begint bij een onbezorgd bouwproces.

Een vlot en soepel bouwproces realiseren wij als volgt:

Lean – Wij hebben onze interne werkprocessen heel goed op orde en er heerst bij ons een cultuur van continu verbeteren. We werken volgens de Lean -methode en passen de Lean-principes toe van bouwplaats tot administratie.

Voorbereiding – Wij steken veel energie in een zorgvuldige voorbereiding. Daarmee winnen we tijd in het bouwproces en behalen we betere resultaten. De voorbereiding bestaat onder andere uit een gezamenlijke Project Start-Up en een een Concurrent Engineeringsdag.

BIM tekenen – Vooraf werken we een project in 3D uit middels Bouw Informatie Modellering .

Communicatie – Niet het bouwproces, maar de gebruikers staan centraal. Samen bouwen we aan hun toekomst. Daarom betrekken wij gebruikers bij belangrijke ontwerpbeslissingen en houden we hen op de hoogte van de voortgang. Onze klanten hebben een vast aanspreekpunt, zodat zij altijd weten waar ze terecht kunnen met vragen. Ook omwonenden en andere betrokkenen informeren wij over het bouwproject. Overlast voorkomen we zoveel mogelijk.

Ketensamenwerking – Wij werken zoveel mogelijk tegelijk en samen met andere betrokken bedrijven aan een project in plaats van traditioneel achter elkaar aan. Van aanbesteden tot een bouwteammodel en van Engineer & Build tot Design & Build, Turnkey en horizontaal bouwen: wij willen samen de bouw verbeteren en versnellen.

Onze resultaten

Groothuis Bouwgroep behoort tot de snelste bouwers van Nederland. In een paar jaar tijd hebben we onze bouwtijden met 30% verkort. In dezelfde periode daalde het aantal opleverpunten met 84% en steeg de klanttevredenheid naar gemiddeld 8.4.

Dat zijn cijfers waar we best trots op zijn. Maar onze inzet gaat verder, het kan immers altijd beter. Het is onze ambitie om in 2020 vijftig procent sneller te bouwen dan in 2015 en maximaal 5 opleverpunten per bouwproject te registreren.

"Het resultaat: we bouwen beter en sneller"