Editie: GROOTS Jubileumeditie 1

‘Monsterklus, maar het móet gebeuren’

Niet één woning in Nederland is op dit moment circulair gebouwd, maar dat we daar naartoe moeten en dat dat ook voor de andere gebouwen geldt, daar is Fries Heinis van overtuigd. Duurzaamheid gaat de algemeen directeur van Bouwend Nederland aan ’t hart. Met trots kan hij melden dat 95% van het puin en de stenen die overblijven van woningen die gesloopt worden, wordt hergebruikt, bijvoorbeeld voor snelwegen. ‘We zijn de volgende generatie verplicht om er nu over na te denken en aan te werken hoe we de aarde achterlaten,’ aldus Heinis (50).

Wie volledig circulair wil bouwen, maakt van een snelweg weer een snelweg en van een oud gebouw een nieuw gebouw. Heinis: ‘We staan aan de vooravond. In Nederland creëren we op dit moment de voorwaarden voor circulariteit.’ Als voorbeeld noemt hij Madaster. Madaster is een online bibliotheek waarin van iedere nieuwbouw alle materialen, tot aan het laatste schroefje aan toe, worden vastgelegd en dus in de toekomst kunnen worden hergebruikt. Ook van de 8 miljoen bestaande gebouwen (woningen, zorg en kantoren) die Nederland momenteel kent, worden materialenpaspoorten gemaakt, zowel particulier als zakelijk.

‘Het is een monsterklus, maar het móet gebeuren,’ aldus Heinis, die de duurzaamheidsopgave niet als een belasting ziet, maar de uitdaging enthousiast tegemoet treedt. ‘Ik word ontzettend blij als ik zie wat er op het gebied van duurzaamheid in onze sector gebeurt. Als Bouwend Nederland geven we met circulair bouwen het goede voorbeeld om de sector naar een hoger niveau te tillen. We doen het samen. Sommige bedrijven zijn koplopers, die hoeven wij niet te vertellen wat ze moeten doen.’ Niet één woning in Nederland is op dit moment circulair gebouwd, maar dat we daar naartoe moeten en dat dat ook voor de andere gebouwen geldt, daar is Fries Heinis van overtuigd. Duurzaamheid gaat de algemeen directeur van Bouwend Nederland aan ’t hart. Met trots kan hij melden dat 95% van het puin en de stenen die overblijven van woningen die gesloopt worden, wordt hergebruikt, bijvoorbeeld voor snelwegen. ‘We zijn de volgende generatie verplicht om er nu over na te denken en aan te werken hoe we de aarde achterlaten,’ aldus Heinis (50).

Bouwend Nederland behartigt als dé ondernemersorganisatie voor bouw en infrastructuur de belangen van 4300 kleine en grote bedrijven. Heinis: ‘Om alle bedrijven mee te krijgen, is een naïeve gedachte, maar wel de ambitie. Feit is dat de brochure voor bedrijven met tips hoe bij projecten om te gaan met duurzaamheid, gretig aftrek vindt.’ De duurzaamheidsopgave in de
bouw kent zijn prijs, weet Heinis. ‘Het kost wat voordat je een materialenbibliotheek hebt opgezet. De woningbouw is een stuk duurder dan twintig jaar geleden. Naast duurzaamheidsmaatregelen
hebben we ook te maken met schaarste aan personeel en materiaal. De digitalisering vergt andere competenties van medewerkers. Tien tot twintig jaar geleden lag de focus op de handjes, ontwikkelingen vragen om andere mensen. Ontwerpen en planvorming zijn zwaarder geworden. Het soort arbeid verschuift, dus moeten we zorgen voor goed opgeleid personeel. En voor voldoende personeel, want de bouwsector kampt met een groot personeelstekort. We doen ons stinkende best om mensen enthousiast te maken. Zowel kwalitatief als kwantitatief werken we aan een goede arbeidsmarkt. Ook dat hoort bij rentmeesterschap.’

Volgend artikel:
Vorig artikel: