Realisatie 18 woningen in Centraal-Tanzania

Het project

Het Fonds Groothuis Bouwgroep ondersteunt een project in Centraal-Tanzania dat gericht is op de bouw van woningen. Hiervoor werkt Groothuis Bouwgroep samen met hulporganisatie Compassion. 

Het hebben van een dak boven het hoofd is een eerste levensbehoefte en een belangrijke basis voor verdere ontwikkeling. Voor gezinnen in moeilijke omstandigheden is het ontvangen van dergelijke steun levens-veranderend. Het heeft een impact die verder gaat dan een nieuw huis en maakt dat de mensen zelf extra gemotiveerd raken om de schouders eronder te zetten.

Locatie project Compassion

Situatie in Centraal-Tanzania

  • 43% van alle kinderen woont in tijdelijke en/of onveilige onderkomens.
  • Gemeenschap woont in huizen van stokken, modder en gras.
  • Grote werkloosheid door ongeschoolde bevolking, weinig ambachten en nauwelijks hulp van de overheid.
  • Woonomstandigheden beneden standaarden volgens de algemene rechten van de mens.
  • Zonder deugdelijke woonomstandigheden is ontwikkeling niet mogelijk voor een kind.

Doel realisatie 18 woningen

  • Project voor verbetering permanente en veilige huisvesting voor 18 gezinnen verspreid over 9 Compassion projecten.
  • Vermindering van ziekten en gezondheidsklachten met 90%.
  • Kansrijke ontwikkeling van de kinderen en betere deelname Compassion projecten.

Het verhaal van Gyunda

Gyunda is door zijn gescheiden ouders verlaten toen hij 9 maanden oud was. Zijn grootouders (70+) en oom hebben hem samen met zijn vier zussen en broertje opgenomen. Het gezin moet rond komen van € 4,50 per week, opgebracht uit de verkoop van houtskool en brandhout. Tijdens het regenseizoen is de woonsituatie onveilig. Ze moeten vluchten en een ander onderkomen zoeken.

Het verhaal van Gyunda
Het verhaal van Elikana

Het verhaal van Elikana

Elkina komt uit een gezin van 5. Zijn ouders zijn alcoholisten, mentaal in de war en leven als dagloners. Ze leven in een huis van takken en modder, hebben alleen een stuk grond voor een huis en hebben alleen vodden om zich in te kleden. De omstandigheden zijn uitzichtloos en de huisvesting is gevaarlijk.

Helpt u ons bouwen?

Een project van deze omvang kan Groothuis Bouwgroep niet alleen dragen en daarom willen wij ook u vragen om het fonds te steunen. Samen kunnen we er voor zorgen dat de woningen voor het begin van het regenseizoen gereed zijn

Voor de realisatie van de 18 woningen is een bedrag van € 68.000,- nodig. De bouw van 1 woning kost € 3.800,-. Het zou geweldig zijn als u een woning wilt sponsoren! Uiteraard helpt u ook met andere sponsorbedragen, eenmalig of structureel.

Doneren is mogelijk op rekeningnummer NL32 RABO 0321 4144 11 t.n.v. W. Groothuis BV, onder vermelding van Woningen Tanzania. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Ik wil helpen

Gegevens

Over Compassion

Compassion is een christelijke organisatie die dezelfde waarden en normen belangrijk vindt als de familie Groothuis. De organisatie is een onderdeel van een Amerikaanse stichting die actief is in 25 ontwikkelingslanden. Compassion helpt vanuit een holistische benadering kinderen in ontwikkelingslanden op alle terreinen van het leven, zoals op het gebied van onderwijs, maar ook sociaal emotioneel, religieus en fysiek. Deze sponsorkinderen worden net zo lang geholpen totdat ze zelfredzaam zijn.