"Zorgvuldige omgang met uw gegevens"

Zoals u weet is vanaf 25 mei de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.  Daarmee worden uw gegevens nog beter beschermd. U kunt erop rekenen dat ook wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.      

Lees verder